Start
De-ander-niet


  


   
MANAGEMENT
                       &  COACHING


    Succesvol veranderen kan alleen vanuit het hart van de organisatie: de mensen die samen de organisatie
    vormen.   Daar willen we zorgvuldig mee omgaan.   Respectvol omgaan met mens, met man en macht.....

    Veel van het potentieel in mens en organisatie blijft onbenut. Bijvoorbeeld doordat de nadruk ligt op het
    verbeteren van zwakheden, in plaats van het versterken van kracht en talent. Maar ook omdat veel organisaties
    doorslaan in het bedenken van regels en procedures om grip te krijgen op het gedrag van mensen.

   Het zijn vaak juist die regels en procedures die groei belemmeren, die creativiteit, passie en vakmanschap verstikken.
   Uitgangspunt is juist de kracht van u en uw medewerkers. Daarin kunnen we leidend zijn, zodat medewerkers vanuit
   eigen motivatie en verantwoordelijkheid tot grote prestaties komen.


Interim-management, tijdelijke aanvulling op kwaliteiten die al in huis zijn.        hofland

Een interimmanager kan voor bepaalde tijd:
- een positie innemen in het management(team)
- expertise leveren om bepaalde vraagstukken op te lossen
- voor de implementatie van een veranderingsproces/-traject zorgdragen
- een functie vervullen waarin niet direct structureel in kan worden voorzien

Of het nu gaat om een lastig vervulbare vacature, een extra impuls aan een veranderingstraject, het begeleiden van een
traject, een overbrugging in afwachting van een belangrijke strategische beslissing of de wens/noodzaak een breuk met
het verleden te realiseren.

Er wordt goed nagedacht over de inzet van een interimmanager. De kosten worden in de overweging meegenomen.
Als het goed is wordt dan niet alleen naar het tarief gekeken, maar wordt ook de meerwaarde gezien, net als de besparing
op wervingskosten. Niet zelden kan worden volstaan met een paar dagen per week ipv een fulltime inzet.

Het is vaak de waan van de dag die het voor zittende managers of directie lastig maakt om afstand te nemen en eens op een
andere manier
naar organisatie, teams of de toekomst te kijken. Interim-management is dan een goede tijdelijke aanvulling
op de kwaliteiten die al in huis zijn.

Een ander bijkomend voordeel is dat ook na vertrek van de interimmer, het 'na-ijl effect' nog doorgaat.Verandermanagement

 - structuur- en cultuuromslag
 - ontwikkeling nieuwe producten
 - deskundigheidsbevordering


Overbruggingsmanagement
 - plotseling vertrek van de zittende manager
 - langdurige afwezigheid door ziekte, sabbatical leave.


Projectmanagement
 - afgebakende managementondersteuning
 - herstructurering, inkrimping, uitbreiding
 - deelprojecten


Crisismanagement
 - reddingsactiviteiten voor de korte termijn
 - overlevingsstrategie lange termijn
 - afslankings- en herstructureringsoperatie


Start Partners Management Zorg en Non-Profit Coaching Business-Partner Tarieven Nieuws & foto's