Start

  


 

 

ZORG-SECTOR
& Non Profit Organisaties


Een organisatie is geen statisch geheel, maar kent een levenscyclus van ontkiemen, groeien, bloeien.
Het is soms nodig om in de organisatie te snoeien, reorganiseren of herstructureren.


Veranderprocessen zijn al lang niet meer 'voorbehouden' aan het bedrijfsleven. Ook in bijvoorbeeld de
zorgsector en non-profitorganisaties is het bijna dagelijkse praktijk.

 

 
 ZORG-sector

 
De zorgsector heeft de laatste jaren meer dan tevoren te maken  gekregen met
 cliŽntgericht werken, marktwerking, certificering en nieuwe financieringsvormen.
 Budgetten zijn niet meer gegarandeerd en het aanbod staat niet meer herkenbaar
 vast in wachtlijsten.

 Veranderingen in het zorgstelsel vragen strategische keuzes en een gezonde
 bedrijfsvoering.

 Er blijft de komende jaren veel veranderen, niet alleen door de invoering van
 ZZP's en veranderingen in de AWBZ. De dagelijkse zorg voor cliŽnten, de
 arbeidsmarktproblematiek vragen veel van de organisatie en van medewerkers.
 Die verdienen alle aandacht.

 Dat schiet er nogal eens bij in. En voor je het weet is een negatieve spiraal haast
 niet meer terug te draaien. Een nieuwe ondernemende manier van werken heeft
 zich in feite al een poos geleden aangediend.

 


Publieke Sector & Non Profit Organisaties

Ook hier wordt gezocht naar manieren en middelen om efficiŽnter
te kunnen opereren. Effectiviteit heeft alle aandacht. De omgeving
waarbinnen de sector werkt, is bijna continu onderhevig aan
verandering en regelgeving.

Aandacht is nodig voor het opnieuw inrichten, samenvoegen of herstructureren van afdelingen en teams.

Transparantie in processen en procedures, duidelijke en actuele
informatie loopt soms nog wat achter.

Klantgericht denken dient centraal te staan.
Door de waan van de
dag, lukt het slechts moeizaam om daar wezenlijke veranderingen
aan te brengen.


Ondernemerszin, dat wordt eigenlijk gevraagd. 

Contactgegevens  Telefoon  0610 - 109 110
  E-mail
     info@hofland-interim.nl


  Kamer van Koophandel Den Haag: 27286254
  btw-nummer: nl8155.62.639.B01

 

   


 


 

Start Partners Management Zorg en Non-Profit Coaching Business-Partner Tarieven Nieuws & foto's